Mobile Apps for Android and iOS (Selection)


Duell.pro is de geestelijk vader en ontwikkelaar van de Nomika-app, en mede-vormgever van de Nomika-methode (*).


De zorg- en dienstverlening in Nederland heeft te maken met een groot scala aan wet- en regelgeving. Niet alleen op het gebied van het primaire zorgproces, maar ook als het gaat om operationele en facilitaire zaken. Zorgorganisaties leveren zorg, maar functioneren ook in de samenleving; als werkgever, als onderneming. Voor organisaties en voor hen die een functie hebben in het veld van zorg- en dienstverlening is het belangrijk om de actuele stand van de wet- en regelgeving te kennen.

De Nomika-app biedt op een snelle en een eenvoudige manier toegang tot de geldende wet- en regelgeving voor het brede speelveld van de zorg. De grote hoeveelheid aan wetten en regels laat zich terugvoeren tot 4 kwadranten die, bezien vanuit het perspectief van de zorgorganisatie, samen het integrale fundament vormen van het zorgveld. Deze kwadranten maken op een laagdrempelige manier juridische informatie beschikbaar, waardoor de Nomika-app ook bijdraagt aan het intern beoordelen of en zo ja, in welke mate de zorgorganisatie compliant is.

Voor andere organisaties en personen die vanuit juridisch oogpunt met de zorgsector te maken hebben, biedt de Nomika-app een overzichtelijk digitaal naslagwerk om direct in te zetten bij advies- of beoordelingsvraagstukken. Afhankelijk van het perspectief kiest men het kwadrant dat van toepassing is.

(*): De Nomika-app is op dit moment niet beschikbaar in de Apple en Google Stores omdat de eigenaar van Nomika in 2020 alle bedrijfsactiviteiten heeft beƫindigd en is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.Copyright 2011-2020 R. Duell PhD - All rights reserved.